0

ბაჯაღლო

სიყლევის ერთგავრი სტადია. გამოიყენება დამამძიმებელ გარემოებაში. აგრეთვე, თანაბარი მნიშვნელობა აქვს ანტიკვარს, რომელიც ბაჯაღლოობის ხანგრძლივ სტადიას გამოხატავს.

ეგ ტიპი მაგარი ბაჯაღლოა.