0

მეკეტება

გამოიყენება მაშინ, როცა რაიმესგან აღტაცებული ადამიანს მოწონების მილები ეკეტება. ანუ განიცდის ერთგარ ორგაზმს სიამოვნებისა რაიმე ადამიანისა თუ ნივთის.
ძირითადად გამოიყენება ძერკურ ლექსიკონში

ის ნაყინი მოგწონს?
-აუ პროსტა, მეკეტება.
-მოგწონს ის ტიპი
-მეკეტება