0

ტრაკში გაშლილი ქოლგა

ეს წინადადება აღნიშნავს ადამიანის ფიზიკურსა და ასევე გონებრივ სიმწიფეს (ზრდასრულობას)

- კაი, ბიჭო, შეეშვი, ხომ ხედავ, ბავშვია!
- რაღა ბავშვი, ტრაკში გაშლილი ქოლგა ეტევა!