0

ტფუი ბლიად

ადამიანის ან რაიმე ნივთის სახელის გახსენების ერთ-ერთი ფორმა

აუ იმას რაქვია ბიჯო?აუ მეიცა მეიცა,ტფუი ბლიად ვახო ვახო