0

შვიLო

ეს სიტყვა იხმარება გოგოს მიერ "დამამცირებელ" კონტექსტში როცა მას არგუმენტი გამოელია

-დიდი ხანია დაქალდი?
-ეეეეეე შვიLო