0

დეპროჭიმაზოლი

მედიკამენტი რომელიც ძირითადად განპროჭვისათვის გამოიყენება. იხ.განპროჭვა

- თქვენსას მე გადავიხდი, დეპროჭიმაზოლი მაქვს მიღებული...