0

განპროჭვა

მდგომარეობა როდესაც ადამიანი რადიკალურად გარდაიქმნება, უკიდურესი სიძუნწიდან, უკიდურეს ხელგაშლილობამდე.

-ისეთი პროჭი ხარ, შენი განპროჭვა არ იქნება...

- ჰე ეხლა.. განიპროჭე!