0

ბისესხუალი

ტიპი რომელსაც ბევრნაირი სესხი აქ, ვალები აქ, მოკლედ, დედა აქ მოტყნული.

საქართველოში ბევრი ბისესხუალია