0

აუ რა დედალია

სექსუალური და ამავდროულად გამომწვევად ჩაცმული მანდილოსანი, რომელიც ორჯერ უფროსია მასზე ვისშიც მან ინტერესი აღძვრა.
“დედალი” ასევე შეგვიძლია მივიჩნიოდ, როგორც სინონიმი “დამა ქალის” . ხშირია ამ ფრაზეოლოგიზმის გამოყენება 13-16 წლის მოზარდებში.

-გიუშ ბიჭო, ნახე რა დედალია
-აუ მაგრად მოვჭიმავდი