0

დამადო

სიტყვა რომელიც გვხვდება ყველგან და ყოველთვის. ასაკისდა მიუხედავად. ეს სიტყვა შეიძლება გამოყენებული იქნეს სხვადასხვა რასისა თუ კანის ფერის ადამიანებში.

და რაც თვალსაჩინოა და ხასგასასმელი 80%მა არ იცის ამ სიტყვის დედააზრი.

-ნუციკო , დღეს მამიკო მოგაკითხავს სკოლაში
-დეე, გუშინ დამადო მამაჩემა და დღესაც ეგრე აპირებს?