0

პისი

1. კომპიუტერის პროგრამის სახეობა.
2. სიტყვა "პირში" ჩინური აქცენტით.

1. პისი ჯობია თუ მაკი?
2. პისი 20 ლალი.