0

რაგაჯვის

ფრინველის ენდემური ჯიში, ბინადრობს კოლხეთის დაბლობში.

რა არი ეს შეჩემა მაიკაზე რა გაჯვია?!