0

სახეზე გადარტმა

როდესაც ვინმეს, ვინც ძალიან მოგწონს, ბოლოსდაბოლოს გემო გაუსინჯე. მერე ეს გემო იმდენად მოგეწონა რომ კინაღამ შემოგეჭამა.

სახეზე გადარტყმა ჩვეულებრივი ზასაობისგან იმით განსხვავდება, რომ სახეზე გადარტყმის შემდეგ სახის ყველა კუნთი უნდა გტკიოდეს