0

შენ ხო არ ანძრევ ბიჭო

მამის რეაქცია, როდესაც შვილი მამას სთხოვს ფლეისთეიშენის ყიდვას და სთავაზობს წიპაობას. (წიპაობა ნიშნავს პეს-ში ორმხრივ დაპირისპირებას).

- მამი 1000 - 1500 ლარი ღირს ფლეისთეიშენი და ვიწიპაოთ ხოლმე
- ბიჭო, შენ ხო არ ანძრევ ბიჭო