შოულობდესკენ იქნებოდესლარიენ - განმარტებები - ბიძერი