0

ჯონჯოლივით კაცია

“კაროჩე” ტიპი რომელიც არც არავის ეხატება გულზე და ამავდროულად არც არავის აზიანებს.

ანუ ტიპი რომელიც თავისთვისაა არც გაწუხებს და არც გაგისწორებს.

ჯონჯოლივით კაცის ნამდვილი სახე რომ დაგანახოთ, მოვიყვან მაგალითს “სუფრიდან”.

მაგ: როდესაც ძია კაცები ქეიფობენ და სუფრაზე ჯონჯოლია ყვლას უსწორდება და მიირთმევს ,მაგრამ თუ სუფრაზე ჯონჯოლი არ არის ყველას *ლეზე კიდია, არც არავის ახსნედება . ანალოგიურია ჯონჯოლივით ტიპიც რა..