0

შმიტი ქენი დედა შმიტი

ცხვირის მოხოცვის ერთ-ერთი ფორმა რომელსაც იყენებენ დედები შვილების მიმართ , რათა მოაცილონ ზედმეტი არაორგანული მასა ცხვირის მიდემოებიდან.

-დე, შმიტი ქენი შმიტი.
-შხხხშხხხხშ.
-კარგი ბიჭი