0

მოსორომგორომებული

მძიმე ავარიის შედეგი, როდესაც ავტომობილი და მძღოლი იმდენადაა ერთმანეთში შეზავებული, რომ გარჩევაც ძნელია. ასევე ნებისმიერი სახის არეულუბისას შეგვიძლია ეს სიტყვა ვიხმაროთ

-ვაიმე ეს ოთხარი რა მოსორომგორომებულია (ანუ ოთახს დედა აქვს მოტყ*ული)