0

გამიცვალე რა

მათხოვეობის ერთ-ერთი ფორმა რომლის დროსაც სუბიექტი ცდილობს შემოგტენოს რაღაც ყ*ეობა რათა მიიღოს სარგებელი.

-ლაშუ ეგ გუჩის საათი გამიცვალე რა ჩემს კონვერსებში (კონვერსები რომელიც 2 წელია ტიპს აცვია სამ ადგილას გამოხეულია და ერთ-ერთ წყვილს ძირი არ აქვს)