0

ბიჭომ გირჭო

„შენი ბიჭი ტყეში დარბის“ სინონიმი.
გამოიყენება ბიჭო-თი მიმმართველი პირის საწინააღმდეგოდ

-ეე ბიჭო მოდი აქ!
-ბიჭომ გირჭო!