0

ნიჭიერია მაგრამ ზარმაცი

მასწავლებლების მიერ წარმოთქმული სიტყვათა შეთანხმება, რომლითაც ისინი ამშვიდებემ მშობლებს, იმით რომ მათი შვილი ნიჭიერია.

იდეაში ყველაზე ცუდი ცელქი , უზრდელი ბავშვების მშობლებთან იყენებ ამ გამოთქმას რათა ოდნავი მომავლის იმედი დაუტოვონ მშობელს.

დირექტორის შვილი იხმარა, მანდატურს
მობილური მოპარა, მათემატიკის მასწავლებელს გამზრდელი შეაგინა მაგრამ რაც ხაზგასასმელია თქვენი შვილი ნიჭიერია