0

შენ ხო არ ანძა

შენ ხომ არ ანძრევ-ის შემოკლებული ფორმა

-ბიჭო შენი და მევასება
-შენ ხო არ ანძა ოევ