0

სეუელი

Looser-ის ქართული ვარიანტი.

ასევე ახალგაზრდებში განსაკუთრებით მამრობითი სქესის წარმომადგენლებში სეუ ჯარისგან თავის დაღწევის მარტივი გზაა.