0

მშრალზე ვარ...

ფრაზით პიროვნება განუმარტავს თანამოსაუბრეს, რომ მას, არანაირი სახის, ნარკოტიკული თრობის გამომწვევი საშუალება არ გააჩნია.

- საოხუნჯო არაფერია?
- არა ბრატ, მშრალზე ვარ...