1

ნაწლშუტკა

მარშუტკის რეალური სახელი.მთლიანად ამოსაძირკვია ეს ტრანსფორტი საქართველოდან.

შევეცი მარშუტკებს.