0

ჩემიდედაშვეცი

იწერება ისევე როგორც იკითხება. ფრაზა გამოიყენება არგუმენტის ან რაიმე იდეის გასამყარებლად(დასადასტურებლადლ). იწვევს დამოკიდებულებას . რაზეც ხალხის გარკვეული კატეგორიის მიერ, წარმოთქმული ფრაზები მეტყველებს, მაგალითად : “ჩემიდედაშევეცი ამ ჩემიდედაშევეცის ვერ გადავეჩვიე.” დაიბადა საქართველოს ურბანულ ტერიტორიებზე XX საუკუნის 70-80 წლებს შორის, სიტყვა ხმარებაშია უკვე სოფლებსა და რაიონებშიც.

🤗🙉