0

მოქისტვა

სუფრაზე შენს გვერდზე მჯდომი ადამიანინსგან რაიმე საჭმლის მოპარვა.

-ნახე შეჩემა ქისტაურს რა ბარკალი მოვქისტე.