0

ძველიკი

ძველი ბიჭის ველოსიპედი, იგივე ველიკი.

წინადადებაში არ გამოიყენება, უფრო სასეირნოდ, ან ტრანსპორტირების საშუალებად.