ჯიბიდან არ გაგივარდეს ვერან - განმარტებები - ბიძერი