0

ერთხელ მაგათთვისაც დავთვრები

გამოთქმა ხშირ შემთხვევაში მიმართულია ადამიანებისკენ, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში იყვნენ პათოლოგი ინდივიდის ნერვების მოშლის წყარო.

- თამაზ, კიდევ ხმაურობენ ღამღამობით შენი ახალი მეზობლები?
- ერთხელ მაგათთვისაც დავთვრები.