0

ვიზიარებ

გავრცელებული მწუხარების გამოსახატი სიტყვა, როცა რეალურად არ იზიარებ არავის მწუხარებას და ადამიანის გარდაცვალებით გულიც დიდად არ დაგწყვეტია

ვიზიარებ თქვენს მწუხარებას