0

გვერდში გაწევა

ითქმის როდესაც პირი ამ შემთხვევაში ობიექტი მოტეხილია პონტიდან ანდა საერთოდ ამოღებულია მეგობართა წრიდან.

ჯობს სანდრო გვერდში გავწიოთ ტვინის მასაჟია

გვერდში მწევთ მაგის დედა ვატირე ?! - ამბობს თავად ობიექტი , სუბიექტთა ნამუსზე შესაგდებად