0

წოპიანი აზრები აწუხებს

ქართლში საკმაოდ გავრცელებული სიტყვათა შეთანხმება, რომელიც გამოხატავს რაიმე ადამიანის ზედმეტად კრეატიულობის ან ხანდახან ექცენტრიულობის აღსაწერად. ძირითადად ინდივიდის "აბსურდულობაზე" მიანიშნებს.

-რაო, რა თქვა? ევროკავშირში შევდივართო?
- ნუ მიაქცევ ყურადღებას, მაგას წოპიანი აზრები აწუხებს! :/