0

შხვართალა

ძირითადად გავრცელებულია სამეგრელოში და გამოიყენება ექსტრავაგანტულად ტანწერწეტა და მაღალი ადამიანების მიმართ. ასევე გამოიყენება(ძირითადად ქალი) ფეხების მიმართ

-რა შხვართალა ქალია
-რა შხვართალა ფეხები აქვს