0

ჩხვათიას დუქანი

გამოიყენება სუბიექტის მიმართ და ასახავს მის ცუდ დამოკიდებულებას რაიმე საგნის ან ადამიანის მიმართ.
ან/და ამა თუ იმ ადამიანის ცუდ ქცევის შემთხვევაში მის მიმართ გამოყენებული სიტყვა

-ოეეეე, რა ამაბვში ხარ, სახლია თუ ჩხვათიას დუქანი