0

ლამფუს ტრაკი(გადასახვევი)

ეს გამონათქვამი გამოიყენება მაშინ, როცა მოვიხსენიებთ ძაან ტრაკში მყოფ ადგილს. სინონიმებია: ევას ტრაკი, შაჰ-აბასის საფლავთან.

-სად ცხოვრობ?
-კიბორძელიძის გამზირზე.
-აუ ეს რა ლამფუს ტრაკში ცხოვრობს.