0

მათხოვარი ფეხი

ამ უნიკალური ნიჭით მხოლოდ ზოგიერთი პიროვნებაა დაჯილდოებული. მათ შეუძლიათ 36-დან 44 ზომამდე ნებისმიერი ფორმის ფეხსაცმლის მორგება თუ რა თქმა უნდა ათხოვებ

ახალია? მათხოვე რა ძმობას გაფიცებ