განა მაგაზეა, მაგრამ სადღაც მაგაზეც არის - განმარტებები - ბიძერი