0

ნაპორით დაჯმა

გამოცდაში ჩაჭრა ან *ლე სიტუაციებში ჩაფლავება

-ბიჭო, გამოცდაში რა ქენი?
- რავი, ნაპორით დავიჯვი