0

თუყლუყი

ცუდი სიტყვა, აღნიშნავს პირადი ცხოვრების ამსახველ არასანქცირებულ კადრებზე ასახული ქმედების პერორალურ ნაირსახეობას

მაგალითის მოყვანა ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსით,
როგორც პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის გავრცელება.
სინონიმები: ჩუპაჩუპსი; ვლოკე, ვლოკე, ვერ ამოვლოკე; ალტერნატიული ენათმეცნიერება, ლიზას ნაყინი, ბეისსელიან ქისს (buslane), ქართული ოცნება. ისე,
ვისაც გადაკოცნილი ყავს -
ყველა დასატორმუზებელია... არაა? :)