0

მეყოლე ვარდივით

მიემართება ისეთ ადამიანს რომელსაც არანაირი შანსი არ გააჩნია და ყველანაირად განწირულია

-ჩელსის ერთიანი მაქ დარჩენილი
-რა შოტია
-დვა ნოლს აგებს
-ეჰ აბა მეყოლე ვარდივით