0

ხელტრაკა

მოუქნელი ადამიანი, რომელსაც არანაირი ხელობა ეხერხება.

-ეს ასე უნიჭოდ ვინ გაშპაკლა ბლიად?
-ანზორას გაშპაკლულია მაგის ხელტრაკა პირში შევეცი.