0

მამამისი ცეკას მდივანი იყო

ამ ფრაზას ძირითადად ქალიშვილის უსიყვარულოდ გარიგებისას ოჯახის მდედრი პირი ან მეზობელი წარმოთქვამს,რაც მიანიშნებს რომ სასიძო შეძლებულია

-ქალიშვილი:მე..მე ნიკა მიყვარს და არ მინდა ასე უსიყვარულოდ გათხოვება
-დედა:მე შენთვის კარგი მინდა ბოლოს და ბოლოს მამამისი ცეკას მდივანი იყო