0

მამაშენს კითხე

ეს ფრაზა ძირითადად ახლად მომწიფებული ბავშვის კითხვას მოსდევს თუ საიდან მოდის ბავშვი

-დეე ბავშვი საიდან ჩნდებაა??
-მამაშენს კითხე!