0

გაშალე რაა

წინადადება რომელსაც ხშირად იყენებენ სლოტების თამაშის დროს, როცა რამდენიმე ლაინი დასვა, კიდე ტრიალებს და უნდა ბოლომდე ერთნაირები გაუშალოს.

*სლოტი ტრიალებს და ერთნაირებს შლის*
მოთამაშე: მიდი ბოლომდე გაშალე რაა.
*ბოლომდე არ გაშალა*
მოთამაშე: გაშალეთქო რააა შენი დედა მოვტყან გაშალე რაა.