0

პარიატკა

ეს სიტყვა არ გამოიყენება ცალკე აღებული, წინადადებაში გამოითქმის როგორც "პარიატკაში მოდით" როდესაც საქმე ეხება "თემას", იგულისხმება ჩაკუზული პირი ფეხის კუნთებზე მიდებული საჯდომით და მუხლებზე დადებული იდაყვებით. ან "პარიატკაში მოვიყვანოთ აქაურობა" ანუ მოვაწესრიგოთ გარემო რომელიც დავაბინძურეთ ღრეობის დროს.

- პარიატკაში მოდი აბა ბრატ, გავთანაბრდეთ.