აღასტაფა - განმარტებები - ბიძერი
0

აღასტაფა

გამოიყენება ადგილ–მდებარეობის მისათითებლად როდესაც ადამიანი გაბრაზებულია

სად არის დედაშენი?
აღასტაფაში