0

ჩემთვის ჩინურია ეგ

ადამიანები გამოიყენებ ამ ფრაზას როდესაც მათვის რაღაცა გაუგებარია

-ტოპოლოგიური არატრივალური ვაკუმია საჭირო მონოპოლი რო არსებობდეს , სტანდარტული მოდელის ვაკუუმი ტოპოლოგიურად ტრივიალურია
-ჩემთვის ჩინურია ეგ