0

სახალხო არტისტი

ერისა და ქვეყნის წინაშე დამსახურებული პიროვნება, ძირითადად - ხელოვნების დარგში.
არსებობს ფენობრივი დაყოფის ბიპოლარული თეორია, რომლის მიხედვითაც საზოგადოება იყოფა ორ ნაწილად: სახალხო არტისტები და არავინ. ამ თეორიის ფუძემდებელია ქ-ნი გურანდა გაბუნია. საბედნიეროდ, მას არ ჰყავს ბევრი მიმდევარი.

"შენ მე ნუ მედრები. მე სახალხო არტისტი ვარ, შენ არავინ არ ხარ, არავინ! გაჩუმდი!" - გურანდა გაბუნია