2

ჯანდაბა

ამ სიტყვას ხმარობენ როცა, რამე არ მოეწონებათ ან რეგრესს განიცდიან

-ჯანდაბა რეალმა გამისხა